Zapraszamy do zapoznania się z  wystawką w lokalu biblioteki pedagogicznej.

100. rocznica Powstania Wielkopolskiego.

Wystawka zgodna z 1 punktem kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny  2018/2019: 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.