11 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziewcząt – święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu zwrócenia uwagi na bariery, jakie napotykają dziewczęta na drodze do osiągnięcia pełnego potencjału. #MiędzynarodowyDzieńDziewcząt ; #girlpempowerment