Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile Filia w Czarnkowie

zaprasza nauczycieli bibliotekarzy na konferencję metodyczną zespołu samokształceniowego organizowanego w ramach prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli-bibliotekarzy. 

Tematy spotkania: 

„E-podręczniki”  

„Teatr Kamishibai – twórcze narzędzie pracy z najmłodszym czytelnikiem”  

„Zwiedzanie biblioteki w LO w Czarnkowie”

„Planowanie pracy sieci na rok szkolny 2015/16”

„Punkty biblioteczne i wymania dobrych praktyk”

Spotkanie odbędzie się 29.10.2015 r. (czwartek) o godz. 9.00 w Liceum Ogólnokształcącym

im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie, ul. Kościuszki 92, sala nr 9. 

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału (telefonicznie:  67 255 30 31 lub drogą elektroniczną:  czarnkow@cdn.pila.pl).