20160520_122008

Tydzień Bibliotek 2016 – Biblioteka inspiruje

Zajęcia w ramach Tygodnia Bibliotek w Liceum Ogólnokształcącym w Trzciance20160520_122011

20 maja bieżącego roju w Liceum Ogólnokształcącym odbyły się zajęcia poświęcone procedurom rozwiązywania konfliktu, na których uczniowie zapoznali się z metodami radzenia sobie w sytuacjach trudnych ( nie tylko na gruncie szkolnym ) oraz  podjęli dyskusję na temat najskuteczniejszych sposobów zakończenia konfliktów ( negocjacje, mediacje, sąd).

Kolejne zajęcia przebiegły pod tytułem Zaczytany znaczy fajny, na których licealiści tworzyli autorskie zakończenia zaproponowanych przez prowadzącą współczesnych powieści. W trakcie dyskusji przywoływali swoje ulubione lektury oraz mierzyli się z pytaniem – dlaczego większość Polaków nie czyta książek?  Anna Świątek