20161116_141528BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA WSPOMAGA PRACĘ NAUCZYCIELI

  • Do Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Połajewie kolejny raz przekazano książki do punktu bibliotecznego naszej filii.
  • Książki są do dyspozycji nauczycieli tamtejszej szkoły.
  • Temat: Wychowanie do wartości
  • Zgodnie z 3 punktem kierunków polityki oświatowej państwa : Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. 
  • Link do strony szkoły>>http://sppolajewo.eu/