Biblioteka Pedagogiczna wspomaga pracę pedagogów i psychologów

???????????????????????????????23 października 2017 roku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czarnkowie zorganizowała szkolenie dla nauczycieli nt. „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w świetle nowych regulacji prawnych”

Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Czarnkowie przygotowała na potrzeby tego szkolenia wystawkę tematyczną „Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się” oraz zestawienie bibliograficzne „Mnemotechniki i pamięć”

>>Mnemotechniki i pamięć – przygotowane 23.10.2017<<

Wystawka i zestawienie bibliograficzne  zgodne z 5 punktem kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018: Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.