80. rocznica wybuchu II Wojny Światowej
W nawiązaniu do rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, w lokalu biblioteki zorganizowano wystawę publikacji, która będzie działała do końca września b. r. Zapraszamy.