BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA WSPOMAGA PRACĘ PEDAGOGÓW
I PSYCHOLOGÓW

 

Zapraszamy rodziców i nauczycieli do zapoznania się z publikacjami na temat: 
„Autoagresja i samookaleczanie”,

 

które są dostępne w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czarnkowie w godzinach otwarcia poradni,

ul. Kościuszki 90, 64-700 Czarnków.       Dostępne: luty – marzec 2020

Zestawienie bibliograficzne: Autoagresja i samookaleczanie – przygotowane 19.02.2020

Wystawka zgodna z 1 p. KPOP na rok szkolny 2019/2020: Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.