Zdjecie0751

Biblioteka Pedagogiczna wspomaga pracę pedagogów i psychologów

1 grudnia 2015 roku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czarnkowie zorganizowała szkolenie dla pedagogów i psychologów szkolnych nt. „Agresja i przemoc w szkole czyli co powinniśmy wiedzieć, by skutecznie działać?”

CDN – Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Czarnkowie przygotowała na potrzeby tego szkolenia wystawkę tematyczną „Agresja wśród uczniów” oraz trzy wcześniej przygotowane zestawienia bibliograficzne.

>>Cyberprzemoc w szkole – przygotowane 3.09.2015<<

>>Agresja i przemoc – przygotowane 14.01.2010<<

>>Profilaktyka agresji i przemocy w szkole – przygotowane 14.01.2015<<

CAM00251 CAM00252 Zdjecie0752 CAM00256

Zgodnie z 1 punktem kierunków polityki oświatowej państwa : Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych.