Rozpoczęcie Akademii Wspomagania w Szkole Podstawowej

im. Arkadego Fiedlera w Połajewie

16 listopada b. r. rozpoczął się proces wspomagania w Szkole Podstawowej w Połajewie. Od stycznia 2016r. jest to zadanie obligatoryjne, między innymi, dla pracowników bibliotek pedagogicznych. Na pierwszej radzie pedagogicznej grono nauczycielskie zapoznało się z procesowym wspomaganiem szkół i placówek, na podstawie ankiet wyłoniło obszar, nad którym będzie pracowało, uczestniczyło w warsztacie diagnostycznym przeprowadzonym przez konsultanta oraz wyłoniło zespół zadaniowy.       Anna Świątek

20161116_153527 20161116_153532 IMG_9545 IMG_9552