Biblioteka Pedagogiczna

 

Wystawka w Bibliotece w październiku :
„EDUKACJA W CZASIE PANDEMII : POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA”. 
Wystawka zgodna z 4 punktem kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

30 września 2021 gościliśmy w  EDUKACJA LUBASZ. Mieliśmy okazję zwiedzić bibliotekę szkolną i zapoznać się z filmem „Ocalić od zapomnienia” – Wspomnienia z lat 1945 -1955”, zdobywcy I miejsca z konkursie ogłoszonym przez gminę Lubasz. Podczas konferencji nauczycieli bibliotekarzy z rejonu czarnkowskiego poruszano wiele tematów m. in. wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, współpraca z bibliotekami szkolnymi podczas miesiąca bibliotek szkolnych oraz wymiana informacji z związku z Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za udział oraz dyrektor szkoły i bibliotekarce szkolnej za gościnę. Pozdrawiamy.

Z okazji Dnia Głośnego Czytania gościliśmy w Przedszkolu Miejskim nr 1 „Bajkowy Świat” w Czarnkowie . Dzieci z grupy Królewna Śnieżka usłyszały bajkę „O rybaku i złotej rybce”, a następnie rozmawiały o ciężkiej pracy, o chciwości, a także o nauce wynikającej z bajki. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie i pozdrawiamy.

Z okazji Dnia Głośnego Czytania połączyliśmy się online za pomocą platformy Zoom z dziećmi z Przedszkola „Baśniowa Kraina” w Połajewie oraz z oddziałami w Boruszynie, Krosinie, Młynkowie oraz Tarnówku. Dzieci z grup Żabki, Motylki, Kotki, Słoneczka, Puchatki, Smerfy oraz Biedronki i Muchomorki jednocześnie wysłuchały bajki: „O rybaku i złotej rybce”. Serdecznie dziękujemy za spotkanie i pozdrawiamy.

Z okazji Dnia Głośnego Czytania gościliśmy w Przedszkolu Niepubliczne „Leśne Skrzaty” w Czarnkowie. Dzieci z dwóch starszych grup : Skrzatów i Poziomek usłyszały bajkę „O rybaku i złotej rybce”, natomiast maluszki z Jagódek bajeczkę „Nigdy się nie nudzę”. Dziękujemy i pozdrawiamy 🙂

>>Nowości – wrzesień 2021<<

 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile Filia w Czarnkowie

zaprasza nauczycieli bibliotekarzy na konferencję metodyczną zespołu samokształceniowego organizowanego w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli-bibliotekarzy z rejonu czarnkowskiego.

Konferencja odbędzie się 30.09.2021 (czwartek) o godz. 10.00

w Edukacja Lubasz ul. Bolesława Chrobrego 33 64-720 Lubasz

Prosimy zabrać ze sobą maseczki

Tematy:

  • Biblioteka szkolna w Edukacji Lubasz – prezentacja biblioteki
  • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025
  • Diagnoza potrzeb nauczycieli-bibliotekarzy i planowanie pracy sieci na rok szkolny 2021/2022 

 

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału (telefonicznie:  67 255 30 31 lub drogą elektroniczną:  czarnkow@cdn.pila.pl).

Uczniowie zwiedzili również Bibliotekę i zapoznali się z zasadami wypożyczania.

Wystawka w Bibliotece :

Narodowe Czytanie 2021 „Moralność pani Dulskiej”