Biblioteka Pedagogiczna

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile zatrudni osobę na stanowisku nauczyciela bibliotekarza w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Pile, w filii w Czarnkowie.

Wymagania >>

Lipcowe nowości w naszej Bibliotece. Zapraszamy  🙂

Oddajemy w Państwa ręce Biuletyn wielkopolskich bibliotek pedagogicznych „Wirtualna Biblioteka”. Zawiera on scenariusze form pracy zdalnej opracowane w trakcie zamknięcia bibliotek dla czytelników, spowodowanego zagrożeniem epidemicznym COVID 19. Nauczyciele bibliotekarze wykorzystując swoje cyfrowe kompetencje wspierali biblioteki szkolne proponując różnorodne formy pracy. Ich popularność oraz przydatność w praktyce bibliotecznej z uczniami zrodziła pomysł ich publikacji w formie drukowanej. Scenariusze zawierają informacje o celach, metodach, a przede wszystkim sposobach tworzenia tych form. Mogą być wykorzystane jako wzorcowe, ale mogą także stać się inspiracją do własnych działań. Sprawdzą się z powodzeniem po powrocie do tradycyjnego nauczaniaw szkole. Scenariusze zaopatrzone zostały także w linki odsyłające do form zamieszczonych w Internecie.

W lipcu polecamy książki z naszego księgozbioru – powieści: angielskie, amerykańskie, francuskie i rosyjskie. Zapraszamy do obejrzenia i wypożyczenia książek z naszej wystawki „Zaczytane lato – powieści” 


Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2020/2021

 

➡️ Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.

➡️ Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.

➡️ Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

➡️ Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

➡️ Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Konkurs adresowany jest do nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych i pedagogicznych województwa wielkopolskiego. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu scenariusza wirtualnej lekcji bibliotecznej dla uczniów szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest samodzielne wykonanie pracy oraz złożenie w terminie do 15 października 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego) pracy konkursowej w wersji papierowej z linkiem do prezentacji lekcji w Internecie wraz z Kartą uczestnika. Zachęcamy do udziału!
REGULAMIN KONKURSU
KARTA UCZESTNIKA

Informujemy, że wpłaty biblioteczne należy dokonywać na konto
Nr 32 1020 4027 0000 1402 1521 3720
Prosimy o dodanie opisu płatności (od kogo?, za co? np. kary za przetrzymanie, aktualizacja karty i dla jakiej biblioteki – dla filii Czarnków).

Z okazji Dnia Ojca zapraszamy do obejrzenia naszej wystawki 

9 czerwca obchodzimy Dzień Przyjaciela.
Polecamy z naszego księgozbioru: >>przyjaźń<<

9 czerwca obchodzimy także Dzień Księgowego,
z tej okazji życzymy wszystkim księgowym wszystkiego najlepszego.

A z naszego księgozbioru polecamy: >>księgowość<<