Biblioteka Pedagogiczna

Wystawka w styczniu 2022. Zapraszamy
Rozwój umiejętności zawodowych w edukacji, w tym uczeniu się dorosłych
Wystawka zgodna z 5 punktem kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022: Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
Konkurs Polacy znani w świecie… RUMUNIA
Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu zaprasza do wzięcia udziału w organizowanym konkursie „Polacy w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej”.
Tegoroczna edycja dotyczy działalności Polaków w Rumunii.
Celem Konkursu jest wzbudzenie zainteresowania wśród uczniów historią sławnych Polaków w świecie oraz historią, geografią i kulturą kraju, określonego w temacie na dany rok. Udział w Konkursie daje możliwość rozwijania wrażliwości i kreatywności dzieci i młodzieży poprzez twórczość artystyczną, uwrażliwianie na piękno otaczającego nas świata i różnorodność kulturową oraz zachęcenie ich do samodzielnej pracy przy wykorzystaniu różnorodnych źródeł informacji i technik plastycznych. Wiedza, że nasza Ojczyzna dała światu wybitnych ludzi, napawa nas dumą z naszego kraju oraz ich wybitnych reprezentantów na przestrzeni wieków.
Adresatami konkursu są dzieci i młodzież z wielkopolskich przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Organizatorem konkursu jest Departament Edukacji i Nauki, a koordynatorem tegorocznej edycji Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu.
Termin składania prac konkursowych upływa 15 lutego 2022r.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w trakcie trwania XXVI Targów Edukacyjnych, które odbędą się w dniach 11-13 marca 2022r.   
27 grudnia 🇵🇱 Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego
Ustanowiony 21 października 2021 roku w hołdzie bohaterskim uczestnikom narodowego zrywu z lat 1918–1919.

Wystawka zgodna z 3 punktem kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022: Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.

Wystawka zgodna z 3 punktem kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022: Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.

5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.
Wystawka w grudniu w naszej bibliotece:
„Wolontariat – rozwijanie wrażliwości na dobro i szlachetność”
ZAPRASZAMY 
Wystawka i zestawienie zgodne z 2 punktem kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022: Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

Punkt biblioteczny w szkole EDUKACJA LUBASZ
„Edukacja w czasie pandemii – nauczanie zdalne i hybrydowe oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna”


zgodny z 4 punktem kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022: Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi programu edukacyjno-grantowego „Velvet. Piątka dla natury” skierowanego do klas 1-3 szkół podstawowych. Udział w programie jest całkowicie bezpłatny, szkoły mogą korzystać z atrakcyjnych materiałów edukacyjnych wpisujących się w podstawę programową nauczania początkowego, wziąć udział w konkursie z atrakcyjnymi nagrodami dla klas oraz ubiegać się o dofinansowanie szkolnych ekoprojektów w wysokości 7000 zł.
Program wystartował 1.10.2021r., nabór zgłoszeń konkursowych potrwa do 31 grudnia br.

Szczegóły na stronie www.piatkadlanatury.pl
Tydzień Edukacji Globalnej 15-21.11.2021
*Edukacja globalna
*Edukacja obywatelska
*Edukacja wielokulturowa
*Edukacja międzykulturowa
*Edukacja ekologiczna

Zestawienie bibliograficzne:
Edukacja globalna – przygotowane 19.11.2021

Wystawka i zestawienie zgodne z 6 p. KPOP na rok szkolny 2021/2022: Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

 

15 listopada 2021 roku gościliśmy w naszej filii doradców metodycznych z matematyki, fizyki, języka polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie. Nauczyciele z rejonu czarnkowskiego mieli okazję porozmawiać oraz uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania.
Biblioteka przygotowała wystawkę książek z tych przedmiotów, były to przede wszystkim poradniki metodyczne oraz zakupione nowości.
Serdecznie dziękujemy za udział.