Biblioteka Pedagogiczna

4 października 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Leśników Polskich w Gębicach odbyła się konferencja nauczycieli-bibliotekarzy zorganizowana przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną w Czarnkowie w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli-bibliotekarzy z rejonu czarnkowskiego. Uczestniczyło w niej 19 osób. Nauczyciele-bibliotekarze z różnych typów szkół i miejscowości po raz kolejny spotkali się by zaplanować pracę na nowy rok szkolny. Bibliotekarze zapoznali się z działaniami podjętymi w bibliotece szkolnej w Gębicach, które zaprezentowały panie Beata Maszewska oraz Magdalena Dudra. Mieli również możliwość zwiedzenia szkoły i biblioteki.  Następnym punktem programu było szkolenie z programowania ozobotów, które przeprowadziła Małgorzata Olejnik z Biblioteki Pedagogicznej w Pile. Pod koniec ustalono tematy punktów bibliotecznych w bibliotekach szkolnych w różnych szkołach oraz przeprowadzono ankietę dotyczącą diagnozy potrzeb nauczycieli-bibliotekarzy.

Serdecznie dziękujemy dyrekcji szkoły za możliwość zorganizowania konferencji w Szkole Podstawowej im. Leśników Polskich w Gębicach, a nauczycielom-bibliotekarzom za udział i chęć dalszej współpracy.

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA WSPOMAGA PRACĘ NAUCZYCIELI

  • Do Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Gębicach przekazano książki w ramach punktu bibliotecznego naszej filii.
  • Książki są do dyspozycji nauczycieli tamtejszej szkoły.
  • Temat: Polska Niepodległa.
  • Punkt biblioteczny zgodny z 1 punktem kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny  2018/2019: 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
  • link Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Gębicach: http://zsgebice.pl/

„Prawa dziecka w Polsce” wystawka w Bibliotece dostępna w październiku 2018 

Zestawienie bibliograficzne >>Prawa dziecka w Polsce – przygotowane 1.10.2018<<

28 września 2018 przeprowadziliśmy kolejne zajęcia z okazji Dnia Głośnego Czytania. Tym razem gościły nas przedszkolaki z Publicznego Przedszkola „Baśniowa Kraina” w Młynkowie i Boruszynie. Dzieci usłyszały opowiadanie Joanny Krzyżanek „Helenka i różowe okulary”.

W imieniu Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzeny Wodzińskiej oraz Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu, zachęcamy dyrektorów szkół, nauczycieli, doradców zawodowych, pedagogów szkolnych, psychologów i młodzież szkół średnich do udziału w Konferencji „Nasze życie. Nasze pasje…Kobiety 2018”.

Konferencja odbędzie się 10 października 2018 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Rejestracja uczestników: na stronie WSCKZiU

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA WSPOMAGA PRACĘ PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW

Zapraszamy rodziców i nauczycieli do zapoznania się z publikacjami na temat:  „Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli”

które są dostępne w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czarnkowie w godzinach otwarcia poradni,

ul. Kościuszki 90, 64-700 Czarnków.

Dostępna: wrzesień – październik 2018

Wystawka zgodna z 4 punktem kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019: Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

XVIII Dzień Głośnego Czytania. Niepubliczne Przedszkole „Leśne Skrzaty” w Czarnkowie. Dzieci usłyszały opowiadanie Joanny Krzyżanek „Helenka i różowe okulary”.

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania obchodzimy 29 września. Po raz pierwszy ogłoszony został w 2001 roku przez Polską Izbę Książki.

Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile Filia w Czarnkowie

zaprasza nauczycieli bibliotekarzy na konferencję metodyczną zespołu samokształceniowego organizowanego w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli-bibliotekarzy
z rejonu czarnkowskiego.

 

Tematy:

Wymiana dobrych praktyk – praca biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Leśników Polskich w Gębicach 

Wspomaganie nauczycieli-bibliotekarzy w zakresie TIK – Programowanie przy użyciu Ozobotów 

Diagnoza potrzeb nauczycieli-bibliotekarzy. Planowanie pracy sieci na rok szkolny 2018/2019

 

Konferencja odbędzie się 4.10.2018 (czwartek) o godz. 11.00

w Szkole Podstawowej im. Leśników Polskich w Gębicach, ul. Szkolna 2, 64-700 Gębice

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału (telefonicznie:  67 255 30 31 lub drogą elektroniczną:  czarnkow@cdn.pila.pl).

Oferta form szkoleniowych dla nauczycieli
organizowanych przez
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile na rok szkolny 2018/2019.

>>informator 2018-2019<<

Zapisy online>>https://ecdn.pl/

Zakupione nowości >>Nowości – wrzesień 2018<<