Biblioteka Pedagogiczna

Dzień Papieski.
16 października 1978 podczas konklawe w ósmym głosowaniu kardynał Karol Wojtyła został wybrany na papieża i przybrał imię Jan Paweł II.
15 października przypada Światowy Dzień Białej Laski.
W ten sposób chcemy przybliżyć społeczeństwu problemy, z jakimi spotykają się Niewidomi i Niedowidzący.

Procedura bezpieczeństwa w PBP w Pile i jej Filiach w celu zachowania bezpieczeństwa czytelników i pracowników w okresie zagrożenia epidemicznego Covid 19

>>Nowości – październik 2020<<

Polecamy: 

>>Scenariusz lekcji zdalnej – Wirtualne zwiedzanie PBP w Czarnkowie<<

12 października obchodzimy Dzień Bezpiecznego Komputera.
To inicjatywa, która ma na celu informowanie o zagrożeniach płynących z sieci oraz promować bezpieczeństwo informatyczne. Z naszego księgozbioru polecamy:

11 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziewcząt – święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu zwrócenia uwagi na bariery, jakie napotykają dziewczęta na drodze do osiągnięcia pełnego potencjału. #MiędzynarodowyDzieńDziewcząt ; #girlpempowerment