P1090489W dniach 19 – 20 września 2013 r. w Smolarni k/Trzcianki odbyła się konferencja „Biblioteka pedagogiczna w kompleksowym wspomaganiu pracy szkół i nauczycieli”. Organizatorem konferencji była Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile. Uczestniczyli w niej dyrektorzy i kierownicy bibliotek pedagogicznych z województwa wielkopolskiego. Temat konferencji związany był z nowym systemem doskonalenia nauczycieli oraz z nowymi zadaniami wynikającymi z Rozporządzenia MEN z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz.U.2013 poz. 369).

Przed oficjalnym otwarciem konferencji szkoleniowej uczestnicy odwiedzili filię w Czarnkowie. W ramach wymiany dobrych praktyk wszyscy zwiedzili naszą bibliotekę oraz zadawali pytania dotyczące historii i działalności filii. Następnie udali się do filii w Trzciance, po czym podążyli do Smolarni.  Konferencję rozpoczęła Marianna Hajdukiewicz – koordynatora projektu z Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, która przedstawiła założenia systemu doskonalenia nauczycieli opartego na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół. Podstawowymi formami wspomagania szkół, spójnymi z obecnymi zmianami prawa są: wspomaganie pracy szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia. Kolejną prelegentką była dr Danuta Kitowska– konsultant Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, która w swoim wykładzie przedstawiła  założenia pracy sieci.  Doświadczenia w pracy Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji zaprezentowała Katarzyna Kwaśnik – kierownik Pracowni Informacji i Wydawnictw CDN w Pile. O dotychczasowych działaniach w zakresie wspomagania pracy szkół w zakresie dydaktycznym, wychowawczym a także pracy bibliotek szkolnych w swoim rejonie działania poinformowały: Wioletta  Januszak –  kierownik  Filii w Czarnkowie i Mariola Duda – kierownik  Filii w Trzciance. Leszek Zaleśny – wicedyrektor CDN w Lesznie przedstawił  zmiany w przepisach prawa oświatowego. Michał Fryska zaprezentował aktualności w programie bibliotecznym SOWA, a Julia Kantorek z Wydawnictwa PWN proponowane zmiany od października 2013 r, m.in. czytnik dostosowany do urządzeń mobilnych oraz wyszukiwanie wewnątrztekstowe i możliwość korzystania z elektronicznych wersji na terenie biblioteki bez logowania. Dwudniową konferencję moderowała Beata Walczak – wicedyrektor CDN w Pile, która zamykając spotkanie wyraziła nadzieję na kolejne spotkanie za rok.

Galeria>>