Aktualności

15.03.2018 r. Wioletta Januszak, pracownica naszej filii, poprowadziła warsztaty szkoleniowe „Toony Tool – narzędzie do tworzenia komiksów”  dla nauczycieli z Wągrowca w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli pn. „Książką połączeni”. Dziękujemy koleżankom z Wągrowca za zaproszenie.

więcej informacji>> link do filii w Wągrowcu

O smogu po raz kolejny

15 marca bieżącego roku młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Nojego w Czarnkowie wzięła udział w profilaktycznych zajęciach poświęconych walce ze smogiem. Nikogo nie trzeba przekonywać, że powietrze, którym oddychamy to nasza wspólna sprawa, a jego jakość powinna być przedmiotem naszej wspólnej troski. Uczniowie pracowali w grupach nad posterami, a efekty ich pracy prezentują zamieszczone poniżej zdjęcia. Anna Świątek

 
 

 

Zajęcia zgodne z 5 punktem kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018: Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.

 Zestawienie bibliograficzne: >>  Nowości – marzec 2018  <<

 

Biblioteka Pedagogiczna wspomaga pracę pedagogów i psychologów

Zapraszamy rodziców i nauczycieli do zapoznania się z publikacjami na temat:  „Różne formy komunikowania się”

które są dostępne w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czarnkowie w godzinach otwarcia poradni,

ul. Kościuszki 90, 64-700 Czarnków.

Dostępna:  marzec – kwiecień 2018

Wystawka zgodna z 6 punktem kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018: Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach.

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA WSPOMAGA PRACĘ NAUCZYCIELI

 • Do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie przekazano książki w ramach punktu bibliotecznego naszej filii.
 • Książki są do dyspozycji nauczycieli tamtejszej szkoły.
 • Temat: Edukacja włączająca
 • Zgodnie z 6 punktem kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018: Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach.
 • Link do strony szkoły> http://www.zspczarnkow.edu.pl/

Smog – jak mu przeciwdziałać – zajęcia profilaktyczne

 1. marca b. r. w ZSP im. J. Nojego w Czarnkowie odbyły się zajęcia poświęcone przeciwdziałaniu smogowi. Uczniowie z klasy czwartej usystematyzowali wiedzę na temat pogarszającej się jakości powietrza, poznali przyczyny powstawania smogu, jego rodzaje oraz metody zapobiegania. Dobrani w grupy, za pomocą posterów, prezentowali tematy dotyczące : paliw kopalnych, energii, niskiej emisji oraz zanieczyszczenia powietrza. Efekty pracy możemy zobaczyć na zdjęciach poniżej. Anna Świątek

Zajęcia profilaktyczne zgodne z 5 punktem kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018: Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.

Wystawka w lokalu biblioteki w marcu 2018

Przemoc w rodzinie – instytucje wsparcia

Zestawienie bibliograficzne:
Przemoc w rodzinie-zestawienie bibliograficzne – przygotowane 7.03.2018

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA WSPOMAGA PRACĘ NAUCZYCIELI

 • Do szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Połajewie przekazano książki w ramach punktu bibliotecznego
  naszej filii
 • Książki są do dyspozycji nauczycieli tamtejszej szkoły.
 • Temat: Podniesienie jakości edukacji matematycznej,
  przyrodniczej i informatycznej.
 • Punkt biblioteczny zgodny z 2 punktem kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018: Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
 • Link do strony szkoły>>http://sppolajewo.eu/

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA WSPOMAGA PRACĘ NAUCZYCIELI

 • Do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Czarnkowie przekazano książki w ramach punktu bibliotecznego naszej filii.
 • Książki są do dyspozycji nauczycieli tamtejszej szkoły.
 • Temat: Doradztwo zawodowe.
 • Punkt biblioteczny zgodny z 4 punktem kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018: Wprowadzenie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
 • Link do strony szkoły >>http://jedynka.czarnkow.pl/

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA WSPOMAGA PRACĘ NAUCZYCIELI

 • Do Liceum Ogólnoszkszałcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie przekazano kolejne  książki w ramach punktu bibliotecznego naszej filii.
 • Książki są do dyspozycji nauczycieli tamtejszej szkoły.
 • Temat: Media społecznościowe a bezpieczny Internet.
 • Punkt biblioteczny zgodny z 3 punktem kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018: Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych.
 • Link do strony szkoły: LO w Czarnkowie