Aktualności

PUNKT BIBLIOTECZNY W ZSP W CZARNKOWIE

  • Do ZSP im. Józefa Nojego w Czarnkowie przekazano kolejne książki w ramach punktu bibliotecznego naszej filii.
  • Książki są do dyspozycji nauczycieli tamtejszej szkoły.
  • Temat: Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
  • Punkt biblioteczny zgodny z 5 punktem kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018: Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
  • Link do strony szkoły> http://www.zspczarnkow.edu.pl/

Zajęcia profilaktyczne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Nojego w Czarnkowie

24. maja po raz kolejny odbyły się zajęcia profilaktyczne dotyczące konfliktów. Uczniowie z klas pierwszych tworzyli definicję konfliktu, typowali : najlepszy sposoby radzenia sobie z sytuacjami spornymi, najczęstsze sposoby zachowania się w takich sytuacjach, poznawali mechanizmy wychodzenia z konfliktów : poprzez mediacje czy negocjacje. Zajęcia wpisały się w piąty punkt kierunków polityki oświatowej państwa.  Anna Świątek

Zajęcia zgodne z 5 punktem kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018 : Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.

Szanowny Czytelniku,
w związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych – art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy:
1. Administratorem danych osobowych Czytelników jest Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile – Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile z siedzibą przy ul. Bydgoskiej 21 64-920 Piła adres e-mail: g.bogacz@cdn.pila.pl tel. 67 351 17 50.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile adres e-mail: inspektor@cdn.pila.pl tel. 67 352 70 13 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile – Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile ul. Bydgoska 21 64-920 Piła.
3. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem prawnym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań wynikających z ustaw.
4. Dane osobowe będą przetwarzanie w celach związanych z realizacją zadań biblioteki polegających na zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury, i w oparciu o ogólne rozporządzenie o ochronie danych oraz ustawę z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych.
5. Dane osobowe będą przechowywane w okresie korzystania przez Czytelników z usług biblioteki, a w przypadku wystąpienia kar lub innych należności – do czasu wyegzekwowania tych opłat. Dane osobowe niezbędne do sporządzania statystyk wymaganych przez prawo będą przechowywane do czasu obowiązywania odpowiednich przepisów prawa.
6. Dane osobowe Czytelników nie są przekazywane innym odbiorcom oraz do państw trzecich.
7. Dane osobowe Czytelników nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą poddawane profilowaniu.
8. Czytelnicy posiadają prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania także prawo do przenoszenia danych.
9. Czytelnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

23 maja 2018, na zaproszenie dyrektor Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Gębicach, p. Beaty Maszewskiej, Wioletta Januszak uczestniczyła w uroczystości obchodów święta patrona szkoły, podczas której zaproszeni goście zostali odznaczeni statuetkami „Przyjaciela Szkoły” i „Różami Wdzięczności”. Uczniowie natomiast, za wybitne osiągnięcia, otrzymali dyplomy i nagrody.
Więcej informacji na stronie internetowej szkoły : Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Gębicach

Dziękujemy za zaproszenie oraz otrzymaną „Różę Wdzięczności”

23 maja 2018 w Szkole Podstawowej nr 2 w Czarnkowie przeprowadzono lekcję biblioteczną nt. historii książki z wykorzystaniem aplikacji kahoot dla uczniów klasy czwartej. Uczniowie zapoznali się z różnymi formami książek, a następnie sprawdzili swoją wiedzę wypełniając interaktywny quiz. Dziękujemy za możliwość przeprowadzenia lekcji.

Lekcje zgodne z 2 punktem kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/218: Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.

Polskie Dni Montessori
18-20 maja 2018 roku

Polecamy literaturę na temat Metody Montessori: >>link <<

 

Zestawienie >>Nowości – maj 2018<<

Z okazji Tygodnia Bibliotek,17 maja 2018, odbyła się konferencja dla nauczycieli bibliotekarzy z rejonu czarnkowskiego. Tematem była (Do)wolność czytania. Jako pierwsza wystąpiła Anna Świątek z Biblioteki Pedagogicznej w Czarnkowie i omówiła temat skutecznych sposobów zachęcania do czytania. Następnym tematem było wykorzystanie teatrzyku Kamishibai w różnych etapach nauczania jako forma popularyzacji czytelnictwa. Na ten temat wypowiadały się i dzieliły się swoimi doświadczeniami: Małgorzata Górska (Biblioteka Pedagogiczna w Wągrowcu), Magdalena Janc-Węglewska (SP w Lubaszu) oraz Ewa Gołębiewska (SP nr 1 w Czarnkowie). Ostatnim, ale równie ciekawym tematem, była kaligrafia, którą przybliżyła nam Justyna Bauza (Biblioteka Pedagogiczna w Wągrowcu). Dziękujemy wszystkim za przybycie i uczestnictwo oraz prelegentom za bardzo ciekawe omówienie tematów.

16 maja 2018, w ramach Tygodnia Bibliotek, w świetlicy w Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Czarnkowie przeprowadzono lekcję dla uczniów z klas trzecich i czwartych. Tematem był smog i ochrona środowiska. Dzieci wysłuchały opowiadania Sandry Nejranowskiej i Łukasza Michniewicza „Smog : w poszukiwaniu czystego powietrza”, a następnie narysowały plakaty promujące zdrowy tryb życia i ochronę powietrza. Dziękujemy za możliwość przeprowadzenia zajęć.

Lekcja zgodna z 5 punktem kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018 : Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.

15 maja 2018, w ramach Tygodnia Bibliotek, w Szkole Podstawowej im. Leśników Polskich w Gębicach przeprowadzono dwie lekcje dla uczniów z klas trzecich i czwartych. Tematem była historia książki. Dzieci zapoznały się z różnymi formami książek oraz miały możliwość obejrzenia książek wydrukowanych w 1903, a nawet 1836 roku, które są dostępne w naszej Bibliotece. Dziękujemy pani dyrektor Beacie Maszewskiej za zaproszenie do szkoły.

Lekcje zgodne z 5 punktem kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018 : Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.