Polecamy

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019

 

  1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
  2. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
  3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
  4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

Link do strony MEN: KPOP

Darmowe założenie konta dla NAUCZYCIELI

OD 1 CZERWCA DO 30 WRZEŚNIA 2018

ZAPRASZAMY

 

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych kodów dostępu do serwisu IBUK libra. Biblioteka Pedagogiczna w Czarnkowie wykupiła dostęp do wybranych publikacji w języku polskim. Można z nich korzystać 24/7 z dowolnego miejsca. Wystarczy:

  • odebrać w bibliotece swój indywidualny kod PIN
  • zalogować się na www.ibuk.libra.pl
  • wprowadzić otrzymany kod PIN

Konkurs „Przyrodnicze rymowanie – otaczającego świata poznawanie – grzyby wielkopolskich parków krajobrazowych”

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych z terenu województwa wielkopolskiego do udziału w VI edycji konkursu przyrodniczo – artystycznego pn. „Przyrodnicze rymowanie – otaczającego świata poznawanie – grzyby wielkopolskich parków krajobrazowych”, realizowanego przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. W poprzednich edycjach prace uczestników dotyczyły ssaków, gadów i płazów,  ptaków, owadów i roślin parków krajobrazowych Wielkopolski, tematem obecnej edycji po raz pierwszy zostały grzyby.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych z klas IV – VI z terenu województwa wielkopolskiego. Zadaniem uczestników jest przygotowanie jednej pracy literackiej (wierszyk) lub jednej pracy plastycznej (rysunek) zgodnie z tematyką konkursu.

Termin nadsyłania prac upływa 22 czerwca 2018 r.

Materiały pomocnicze

Przyrodnicze rymowanie ._.- grzyby ._.- REGULAMIN KARTY INFORMACYJNE OŚWIADCZENIE

Szukasz inspiracji do prowadzonych przez siebie zajęć i chcesz poznać miejsce, gdzie znajdziesz mnóstwo materiałów zarówno w języku polskim jak i angielskim? Chcesz być na czasie i poznać najnowsze, bezpłatne w zastosowaniach edukacyjnych narzędzia z usługi Office 365? Słyszałeś o nich, ale nie wiesz jak działają i dlaczego warto wykorzystać je w pracy osobistej i z uczniami? Może chcesz się dowiedzieć, jak uruchomić usługę w swojej szkole/placówce? To webinarium jest dla Ciebie!
Serwis EBP SBP wspólnie z firmą Microsoft zamierza prowadzić darmowy projekt szkoleniowy realizowany on-line.
Pod poniższym linkiem ankieta i informacje szczegółowe.

LINK do strony webinarium

 

Opis webinarium:
Podczas spotkania przybliżymy usługę Office 365 oraz międzynarodową platformę
z materiałami edukacyjnymi dla nauczycieli. Wszystkie omawiane zasoby są w pełni
bezpłatne dla nauczycieli i szkół. Omówimy sposób zarejestrowania szkoły w Office 365, ale
przede wszystkim powiemy dlaczego warto z niej korzystać! Pokażemy (na żywo) jak
stworzyć szybką ankietę, używać programu OneNote oraz OneNote Class Notebook i Staff
Notebook do tworzenia i udostępniania oraz wspólnej edycji multimedialnych notatek.
Przybliżymy, jak usługa działa na urządzeniach mobilnych ułatwiając korzystanie m.in.
z kalendarza, notesów, dokumentów oraz możliwości tworzenia atrakcyjnych publikacji
(zamkniętych tylko dla społeczności szkolnej lub otwartych na dowolnych czytelników).
Zademonstrujemy jak przy użyciu Teams współpracować w zespołach – między dyrekcją
i nauczycielami oraz nauczycielami i uczniami.
Opowiemy także, jak można wykorzystać bezpłatne materiały edukacyjne znajdujące się na
platformie Microsoft Educator Community do podnoszenia własnych kwalifikacji,
poszukiwania inspiracji oraz zdobywania certyfikatów przydatnych w awansie zawodowym.
Szczególną uwagę zwrócimy na możliwość organizowania bezpłatnych lekcji na platformie
Skype in the Classroom, gdzie zajęcia dla naszych uczniów (i tylko dla nich) mogą prowadzić
na żywo specjaliści z różnych dziedzin i miejsc na świecie (np. z Muzeum w Kairze lub
pokładu batyskafu kilkadziesiąt metrów pod wadą).
Webinarium będzie także okazją do poznania różnych programów kierowanych
do nauczycieli i szkół przez firmę Microsoft. Uczestnictwo w nich to możliwość poznania
ciekawych ludzi z kraju (a także świata), zagranicznych wyjazdów i podnoszenia własnych
umiejętności!
Podczas spotkania będzie można zadawać pytania prowadzącemu na czacie. Dla każdego
uczestnika przewidzieliśmy dodatkowo specjalny kod umożliwiający uzyskanie pierwszego
certyfikatu. Certyfikatu przydatnego podczas zdobywania kolejnych stopni awansu
zawodowego.
Spotkanie będzie trwało 60 minut, ale w razie potrzeby zostanie przedłużone.

Departament Edukacji i Nauki informuje o organizowanych konkursach o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku.

Celem Konkursu o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku jest wyróżnienie wielkopolskich przedszkoli oraz szkół kształtujących wśród uczniów poczucie własnej tożsamości i postaw patriotycznych z jednoczesnym modelowaniem wzorca nowoczesnego Wielkopolanina.

Cel Konkursu o tytuł Wielkopolski Nauczyciel Roku służy uhonorowaniu nauczycieli cechujących się entuzjazmem i pasją w pracy, kształcących i wychowujących dzieci i młodzież poprzez rozwijanie u nich poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego, pielęgnujących patriotyzm regionalny, dających wsparcie dla rozwoju talentów i zainteresowań. Ponadto wyróżnienie ma promować wybitnych pedagogów cieszących się autorytetem w środowisku szkolnym i lokalnym, którzy swoją postawą i pracą mobilizują innych do działania, posiadając szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze, czynnie angażują się w rozwój szkoły lub placówki.

Zwycięzcy konkursów podczas uroczystej Gali otrzymają nagrody finansowe, wyróżnienia oraz pamiątkowe statuetki.

Informujemy, że w konkursach mogą brać udział nauczyciele i szkoły wyróżnione w I i II edycji. Natomiast zgodnie z regulaminem zwycięzcy i laureaci nie mogą brać udziału w konkursach przez dwie kolejne edycje.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z regulaminami konkursów.

Termin złożenia formularzy zgłoszeniowych w konkursach o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku i Wielkopolski Nauczyciel Roku upływa 30 czerwca br.

Szczegóły konkursów znajdziecie Państwo w poniższych materiałach.

Link : Urząd Marszałkowski w Poznaniu

marszalDepartament Edukacji i Nauki  Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu organizuje Konkurs „Bądź EKO, działaj EKO” Temat II edycji Konkursu brzmi: Walka ze smogiem. Chrońmy nasze zdrowie!
Celem Konkursu jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla tych wspólnych dóbr występujące w otaczającym nas świecie. Autorzy najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody rzeczowe.

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 15 kwietnia 2018 rSzczegóły znajdują się w załącznikach:

marszal

Departament Edukacji i Nauki informuje o organizowanym konkursie „Polacy w świecie znani z działalności misyjnej, technicznej, archeologicznej i przyrodniczej”.

Tegoroczna edycja dotyczy działalności Polaków w Bretanii.

Celem Konkursu jest wzbudzenie zainteresowania wśród uczniów historią sławnych Polaków w świecie oraz historią, geografią i kulturą kraju, określonego w temacie na dany rok. Udział w Konkursie daje możliwość rozwijania wrażliwości i kreatywności dzieci i młodzieży poprzez twórczość artystyczną, uwrażliwianie na piękno otaczającego nas świata i różnorodność kulturową oraz zachęcenie ich do samodzielnej pracy przy wykorzystaniu różnorodnych źródeł informacji i technik plastycznych. Wiedza, że nasza Ojczyzna dała światu wybitnych ludzi, napawa nas dumą z Polski oraz ich wybitnych reprezentantów na przestrzeni wieków.

Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas XXII Targów Edukacyjnych, które odbędą się w dniach od 23 do 25 marca br.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z regulaminem konkursu.
Termin przesyłania zgłoszeń upływa 15 lutego 2018r.

Szczegóły znajdują się w plikach do pobrania.

Link do strony Departamentu Edukacji i  Nauki>>https://www.umww.pl/departamenty_departament-edukacji-i-nauki_konkurs-polacy-w-swiecie-znani-z-dzialalnosci-misyjnej-technicznej-archeologicznej-i-przyrodniczej

 

Biblioteka Pedagogiczna w Czarnkowie, realizując projekt „Wychowanie przez czytanie”, zaprasza nauczycieli i uczniów na zajęcia promujące edukację czytelniczą i medialną.   >>>Czarnków – Projekt WYCHOWANIE PRZEZ CZYTANIE<<<

Departament Edukacji i Nauki informuje o organizowanym konkursie dla nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych oraz nauczycieli bibliotekarzy publicznych bibliotek pedagogicznych pod nazwą „Warto wiedzieć, warto zobaczyć”. Celem konkursu jest pogłębianie więzi ze środowiskiem, kulturą, tradycją oraz pogłębianie zainteresowań historycznych oraz świadomości patriotycznej i regionalnej uczniów poprzez działania nauczycieli bibliotekarzy. I edycja konkursu przeprowadzona zostanie pod hasłem „Powstanie Wielkopolskie w mojej okolicy„. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca listopada 2017 r. Termin przesyłania prac upływa 20 października 2017 r. Szczegóły znajdują się w załącznikach:

Uchwała 

Regulamin konkursu

Karta uczestnika

 

Strona Departamentu Edukacji i Nauki >>https://www.umww.pl/departamenty_departament-edukacji-i-nauki_konkurs-warto-wiedziec-warto-zobaczyc