Polecamy

W ramach akcji #NieZostawiamCzytelnika uruchamiamy
na profilu Biblioteki na Facebooku, cykl prezentujący książki dostępne on line, rekomendowane przez bibliotekarzy, doradców i konsultantów. Chcemy w ten sposób zachęcić naszych Czytelników do korzystania z wielu wartościowych tytułów, z różnych dziedzin literatury naukowej i z beletrystyki. Aby korzystać z IBUK libra należy pobrać kod dostępu pisząc na adres czarnkow@cdn.pila.pl.

Epodreczniki.pl, podręcznik internetowy „Włącz Polskę”, portale edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej, Telewizji Polskiej, Polskiego Radia czy Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji to strony, które mogą być wykorzystywane do zdalnej pracy z uczniami w okresie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji, Zespołem GovTech Polska i instytucjami publicznymi przygotowało rekomendacje dotyczące materiałów edukacyjnych do wykorzystania przez nauczycieli i dyrektorów szkół.

Więcej informacji na stronie MEN : Nauka zdalna

 

Przypominamy o możliwości korzystania z elektronicznych zasobów bibliotecznych. Biblioteki cyfrowe, to miejsca, które są dostępne przez całą dobę. Poniżej prezentujemy listę wybranych repozytoriów książkowych:

 

 

Federacja Bibliotek Cyfrowych – aktualne zestawienie polskich bibliotek cyfrowych
Wolne lektury
Staropolska on-line
Polona
Europeana
Otwórz książkę
Biblioteka Cyfrowa ORE

Departament Edukacji i Nauki informuje o organizowanym konkursie „Polacy w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej”Tegoroczna edycja dotyczy działalności Polaków w Niemczech. Celem Konkursu jest wzbudzenie zainteresowania wśród uczniów historią sławnych Polaków w świecie oraz historią, geografią i kulturą kraju, określonego w temacie na dany rok. Udział w Konkursie daje możliwość rozwijania wrażliwości i kreatywności dzieci i młodzieży poprzez twórczość artystyczną, uwrażliwianie na piękno otaczającego nas świata i różnorodność kulturową oraz zachęcenie ich do samodzielnej pracy przy wykorzystaniu różnorodnych źródeł informacji i technik plastycznych. Wiedza, że nasza Ojczyzna dała światu wybitnych ludzi, napawa nas dumą z Polski oraz ich wybitnych reprezentantów na przestrzeni wieków.
Termin przesyłania prac upływa 10 lutego 2020 r. Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas XXIV Targów Edukacyjnych, które odbędą się w dniach 6 – 8 marca 2020r
 Szczegóły na stronie UMWW >>

Oferta form szkoleniowych dla nauczycieli
organizowanych przez
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile na rok szkolny 2019/2020.

Zobacz: informator

Zapisy online>>https://ecdn.pl/

Departament Edukacji i Nauki informuje o organizowanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Konkursie Recytatorskim #Pan Tadeusz.

Celem Konkursu jest:

  1. upowszechnienie znajomości „Pana Tadeusza”,
  2. kształtowanie kultury żywego słowa,
  3. doskonalenie umiejętności recytatorskich,
  4. rozwijanie uczniowskich zainteresowań,
  5. promowanie Województwa Wielkopolskiego.

Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

Karty zgłoszeniowe (zał. nr 1) należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie (Lidera prowadzącego obsługę organizacyjną konkursu) bądź jednego ze Współorganizatorów w terminie do 11 października 2019 r.

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. Chrobrego 15 64-100 Leszno,
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul Sosnowa 14, 62-510 Konin,
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła,
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań,
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, ul. Wrocławska 182, 62-800 Kalisz.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z regulaminem i wzięcia udziału w konkursie.

Przypominamy, termin składania wniosków upływa 11 października 2019 r.

Biblioteka Pedagogiczna w Czarnkowie, realizując projekt „Książka kreatywnie!”, zaprasza nauczycieli i uczniów na zajęcia promujące edukację czytelniczą i medialną.  

>>Czarnków 2019-2020 projekt Książka-kreatywnie!<<

Serdecznie zapraszamy w imieniu Pani Marzeny Wodzińskiej, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Departamentu Edukacji i Nauki nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych i pedagogicznych do udziału w 3️⃣ edycji konkursu „Warto wiedzieć, warto zobaczyć”. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu dowolnej formy zajęć edukacyjnych np.
📌scenariusza lekcji,
📌imprezy,
📌projektu,
📌wystawy.
Termin złożenia prac 15 października 2019 r. 
Tegoroczna edycja zatytułowana została:
„Mała ojczyzna w dokonaniach artystycznych i publicystycznych regionalnych twórców”
Szczegóły znajdują się na stronie: https://www.umww.pl/konkurs-warto-wiedziec-warto-zobaczyc-3

Departament Edukacji i Nauki informuje o organizowanym konkursie pt. „Wielkopolska – moja duma”. Celem konkursu jest:
1. Rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej.
2. Edukacja i rozbudzenie zainteresowań historią, zabytkami, walorami Regionu.
3. 
Uwrażliwienie na piękno wielkopolskiego krajobrazu.
4. 
Kształtowanie poczucia tożsamości kulturowej z Regionem.
5. 
Promowanie Województwa Wielkopolskiego.

Konkurs adresowany jest do mieszkańców Wielkopolski w wieku 50+.

Temat III edycji Konkursu brzmi „Wielkopolska nieznana – poza turystycznymi szlakami”. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej dowolną techniką malarską lub rysunkową (np. techniką akwareli, tempery, akrylu, olejną, węglem, ołówkiem, sangwiną) w formacie nie większym niż 70,7 cm x 50,0 cm.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie w siedzibie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli (lub przesłanie za pomocą operatora pocztowego bądź kuriera) pracy wraz z Kartą zgłoszeniową (załącznik do Regulaminu) w terminie do 15 października 2019 roku.
Szczegóły znajdują się w plikach do pobrania.
Uchwała ogłaszająca konkurs
Regulamin konkursu
Karta zgłoszeniowa

Departament Edukacji i Nauki informuje o organizowanym konkursie dla nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych oraz nauczycieli bibliotekarzy publicznych bibliotek pedagogicznych pod nazwą „Warto wiedzieć, warto zobaczyć”.

Celem Konkursu jest pogłębianie więzi ze środowiskiem, kulturą, tradycją oraz pogłębianie zainteresowań historycznych oraz świadomości patriotycznej i regionalnej uczniów poprzez działania nauczycieli bibliotekarzy.

III edycja Konkursu przeprowadzona zostanie pod hasłem „Mała ojczyzna w dokonaniach artystycznych i publicystycznych regionalnych twórców”. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie w siedzibie Publicznej Biblioteki Pedagogicznej (lub przesłanie za pomocą operatora pocztowego bądź kuriera) pracy wraz z Kartą zgłoszeniową (załącznik do Regulaminu) w terminie do 15 października 2019 roku.

Szczegóły znajdują się w plikach do pobrania.
Uchwała ogłaszająca konkurs
Regulamin konkursu
zał. nr 1 karta uczestnika