Wspomaganie_szkol_okladka

Wspomaganie szkół i przedszkoli – coaching, mentoring i inne formy pracy

Zadaniem osób odpowiedzialnych za wspomaganie szkół oraz prowadzenie sieci współpracy nauczycieli jest organizowanie różnych form doskonalenia zawodowego (spotkań, warsztatów, lekcji otwartych itp.) oraz moderowanie pracy nauczycieli. W trakcie konsultacji indywidualnych oraz spotkań grupowych rekomendowane jest korzystanie z wybranych technik coachingowych. Umożliwiają one nauczycielom analizę dotychczasowych sposobów działania, służą projektowaniu pracy, pomagają budować wewnętrzną motywację. Równocześnie dzięki stosowaniu niektórych technik w pracy z nauczycielami, mogą oni lepiej poznać i doświadczyć innego stylu pracy, a tym samym może to zainspirować ich do zmiany sposobów uczenia uczniów.

ORE w ciągu ostatnich dwóch lat intensywnie przygotowywało placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz biblioteki pedagogiczne do nowych form pracy. Naszym celem był doskonalenie kompetencji pracowników tych instytucji w zakresie wspomagania szkół. W czasie cyklu spotkań omawiane były takie zagadnienia jak:

  1. Metody stosowane w procesowym wspomaganiu – coaching, mentoring, facylitacja.
  2. Proces grupowy, role grupowe, radzenie sobie z niechęcią, krytyką i oceną.
  3. Profil osoby wspomagającej rozwój- ja jako lider, rola, zadania, kompetencje.
  4. Szkoła społecznością uczącą się – badanie potrzeb, zasobów szkoły, formułowanie celów.

Na podstawie doświadczeń i materiałów szkoleniowych opracowany został poradnik. Tematem jest przede wszystkim coaching jako forma pracy, która może być wykorzystywana na różnych etapach wspomagania szkół i przedszkoli, oraz w trakcie prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia. Czytelnik znajdzie tutaj nie tylko opisy różnych metod i narzędzi coachingowych, lecz także pokrewnych form np. mentoringu, superwizji, procesów szkoleniowych.

Materiały zostały opracowane przez Zofię Domaradzką – Grochowalską, trenera doświadczonego w szkoleniach dla szkolnych organizatorów rozwoju edukacji oraz koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia.

Cykl spotkania pt. Coaching, mentoring i inne formy wspomagania szkół był organizowany we współpracy projektu pt. System doskonalenia nauczycieli z Wydziałem Rozwoju Szkół i Placówek.