CYBERPRZEMOC

Wystawka w lokalu Biblioteki w czerwcu 2018

Zestawienie bibliograficzne >>Cyberprzemoc – przygotowane 6.06.2018<<

Wystawka  i zestawienie bibliograficzne zgodne z 3 punktem kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018: Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych.