Zestawienie bibliograficzne  – Cyberprzemoc w szkole – przygotowane 3.09.2015

Zdjecie0678 Zdjecie0683 Zdjecie0679

Zgodnie z 1 punktem kierunków polityki oświatowej państwa : Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych.