zdjecia-warsztaty1Spotkanie z nauczycielami w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowiezdjecia-warsztaty4

10 kwietnia 2014 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie odbyło się spotkanie z nauczycielami  poświęcone budowaniu dobrych relacji między nauczycielem a uczniem. Prowadząca zajęcia zaproponowała uczestnikom metody pracy inspirowane programem profilaktyczno-wychowawczym „Spójrz Inaczej” oraz przedstawiła takie, które mogą wszdjecia-warsztaty2pomóc nauczyciela w pracy z uczniem agresywnym. Spotkanie stało się też okazją do wymiany doświadczeń i poglądów dotyczących różnych form pracy z uczniami. A. Świątek