3z32anehhzqy4e9d98xc61cbh-150Zgodnie z 3 punktem kierunków polityki oświatowej państwa : Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym.

>>>Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym – przygotowane 18.01.2016<<<