Zdjecie0780 Zdjecie0779 Zdjecie0781 Zdjecie0782

Zgodnie z 3 punktem kierunków polityki oświatowej państwa : Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym.

Zestawienie bibliograficzne : >>Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym – przygotowane 18.01.2016<<