Lekcja biblioteczna przeprowadzona z uczniami czarnkowskiego Publicznego Gimnazjum – maj 2009 r.

W lekcji bibliotecznej uczestniczyły uczennice z Publicznego Gimnazjum w Czarnkowie. Zapoznały się z funkcjonowaniem naszej biblioteki, poznały katalogi kartkowe i komputerowy. Mogły też zobaczyć jak wygląda rezerwacja i zamawianie on-line dostępne dla każdego zarejestrowanego czytelnika biblioteki.