Dbamy o stały kontakt z nauczycielami bibliotekarzami, którzy przez wiele lat pracowali w naszej bibliotece, a obecnie przebywają na emeryturze. Dnia 16 września 2010 r. zorganizowaliśmy kolejne już spotkanie z emerytkami. Dzielimy się nowościami, wspominamy… wspominamy…