W roku 2011 mija 100. rocznica urodzin Czesława Miłosza. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu dorobku twórczego Czesława Miłosza dla dziedzictwa narodowego i światowego, ogłosił rok 2011 Rokiem Czesława Miłosza. To okazja do przypomnienia poety i jego dzieła, a także szansą głębszej refleksji na temat związków jego życia i literatury w zagmatwanym XX wieku. Rok Miłosza świętowany będzie nie tylko w Polsce, ale też na Litwie, w USA, we Francji, w Chinach, Indiach, Izraelu, Rosji i w innych krajach. Pracownicy Biblioteki Pedagogicznej w Czarnkowie również uczcili pamięć poety i w „Tygodniu Bibliotek 2011” zorganizowali wystawę zatytułowaną „Czesław Miłosz – w setną rocznicę urodzin”.