Od października 2010 r. rozpoczęliśmy zajęcia komputerowe dla seniorów pn. „Cybersenior”. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 2 jednostek lekcyjnych. Seniorzy mają okazję zapoznać się  z podstawami obsługi komputera: praca w programie Word (pisanie, formatowanie tekstu, wstawianie grafiki), korzystanie z Internetu, zakładanie i korzystanie z poczty elektronicznej i komunikatorów internetowych.