21 października 2010 r. odbyło się kolejne już spotkanie zespołu samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy. Tym razem tematem spotkania był „Regionalizm w bibliotece”. Kierownik filii kol. Halina Gurda pokazała, jak postępować z regionaliami w bibliotece na przykładzie naszej filii : wydzielony księgozbiór, tworzenie kartoteki regionalnej, kartoteki wycinków prasowych, przechowywanie dokumentów życia społecznego.