Dnia 27 października 2011 r. odbyło się kolejne spotkanie zespołu  samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy z terenu miasta i gminy Czarnków. Tym razem spotkaliśmy się w bibliotece szkolnej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Czarnkowie.

Tematy spotkania:

  1. Formy pracy z czytelnikiem w bibliotece szkolnej na przykładzie biblioteki Szkoły Podstawowej nr 1 w Czarnkowie – omówienie zostało poparte ilustracjami w formie prezentacji.
  2. Eurosieroty w szkole – prezentacja przygotowana przez kol. Wiolettę Dobiecką i Annę Świątek z biblioteki pedagogicznej w Czarnkowie.

Byliśmy pod wrażeniem biblioteki szkolnej w SP nr 1 oraz ilości różnorodnych form pracy stosowanych przez koleżanki z tej szkoły.