23 maja 2018 w Szkole Podstawowej nr 2 w Czarnkowie przeprowadzono lekcję biblioteczną nt. historii książki z wykorzystaniem aplikacji kahoot dla uczniów klasy czwartej. Uczniowie zapoznali się z różnymi formami książek, a następnie sprawdzili swoją wiedzę wypełniając interaktywny quiz. Dziękujemy za możliwość przeprowadzenia lekcji.

Lekcje zgodne z 2 punktem kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/218: Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.