DSCN6565 DSCN6564 DSCN6563 DSCN6562

Zgodnie z 2 punktem kierunków polityki oświatowej państwa : Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.