Biblioteka Pedagogiczna wspiera nauczycieli-bibliotekarzy z bibliotek szkolnychDSCN4194

W czwartek 24 października 2013 roku w ramach spotkania zespołu samokształceniowego odbyła się konferencja metodyczna dla nauczycieli-bibliotekarzy z miasta i gminy Czarnków oraz rejonu. W tym roku gościliśmy w bibliotece szkolnej w Publicznym Gimnazjum w Czarnkowie. Na początku pani Izabela Skrzypczak-Szutowicz opowiedziała o funkcjonowaniu biblioteki szkolnej w tej placówce, w prezentacji multimedialnej przedstawiła różne działania, które są podejmowane w ciągu całego roku szkolnego. Następnie Wioletta Januszak z CDN Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Czarnkowie zaprezentowała ofertę biblioteki, tzn. Ibuk Libra, portal w.bibliotece.pl oraz opowiedziała o nowych narzędziach biblioteki 2.0, a także o kursach e-learningowych. Wystawione zostały książki dotyczące tego tematu oraz zestawienie bibliograficzne. Kolejną prelegentką była Anna Świątek, również pracownik biblioteki pedagogicznej, która omówiła temat „Uczeń dysfunkcyjny w szkole i w domu”, towarzyszyła temu prezentacja multimedialna, wystawka książek o tej tematyce oraz zestawienie bibliograficzne, które rozdano uczestnikom. W ramach wsparcia bibliotek szkolnych wszyscy otrzymali również plakaty, ulotki oraz darmowe egzemplarze książek a na zakończenie każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie.

W. Januszak

Galeria>>                                E-learning – zestawienie bibliograficzne>>  

Uczeń dysfunkcyjny w szkole i w domu – zestawienie bibliograficzne>>