??????????28 września 2017 r. w Zespole Szkół Leśnych im. inż. Jana Kloski w Goraju odbyła się konferencja metodyczna nauczycieli-bibliotekarzy zorganizowana przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną w Czarnkowie w ramach prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli-bibliotekarzy z rejonu czarnkowskiego. Uczestniczyło w niej 16 osób. Nauczyciele-bibliotekarze z różnych typów szkół i miejscowości po raz kolejny spotkali się by zaplanować pracę na nowy rok szkolny, wymienić się swoimi uwagami i dobrymi praktykami. Bibliotekarze zapoznali się z działaniami podjętymi w bibliotece szkolnej w Goraju oraz zwiedzili bibliotekę. Podjęto szereg ustaleń dotyczących tematów punktów bibliotecznych w bibliotekach szkolnych w różnych szkołach oraz przeprowadzono ankietę dotyczącą diagnozy potrzeb nauczycieli-bibliotekarzy. Ostatnią część konferencji stanowiły warsztaty z technologii informacyjno-komunikacyjnych, podczas których zaprezentowano program z aplikacjami Learnig Apps, przeprowadziła Barbara Moskal z Biblioteki Pedagogicznej w Pile.

1 2 ?????????? ??????????
?????????? 7 ?????????? 9

Serdecznie dziękujemy dyrekcji szkoły za możliwość zorganizowania konferencji w Zespole Szkół Leśnych im. inż. Jana Kloski w Goraju, a nauczycielom-bibliotekarzom za udział i chęć dalszej współpracy. Wioletta Januszak