W czwartek 30 października 2014 roku w bibliotece szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Czarnkowie odbyła się konferencja metodyczna w ramach prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli-bibliotekarz w rejonu czarnkowskiego. Spotkanie podzielono na dwie części.  W pierwszej – głos zajęła Małgorzata Górska z CDN – PBP w Pile, która omówiła  stosowanie haseł przedmiotowych oraz i symboli UKD. Spotkanie miało na celu przede wszystkim wymianę doświadczeń w codziennej pracy nauczycieli-bibliotekarzy. Po przerwie nauczyciele zostali zapoznani z ideą sieciowania oraz opracowali plan pracy sieci na rok szkolny 2014/15. Zwrócono uwagę przede wszystkim na Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (TIK) w pracy nauczyciela-bibliotekarza oraz na pracę z trudną młodzieżą. Ustalono tematykę i terminy pięciu  spotkań w ciągu tego roku szkolnego oraz pracę na platformie edukacyjnej. 

DSCN5507

DSCN5514DSCN5516DSCN5519