DSCN648129.10.2015 w  Liceum Ogólnokształcącym im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie odbyła się konferencja metodyczna w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli-bibliotekarzy zorganizowana przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Bibliotekę Pedagogiczna w Pile Filia w Czarnkowie.        Tematy:

  • Wspomaganie nauczycieli-bibliotekarzy w zakresie TIK – „E-podręczniki” (Anna Świątek – CDN PBP w Pile Filia w Czarnkowie);
  • Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania – „Teatr Kamishibai – twórcze narządzie w pracy z najmłodszym czytelnikiem” (Monika Biskup z SP nr 1 w Czarnkowie);
  • Wymiana dobrych praktyk – Praca biblioteki szkolnej w LO im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie (Grażyna Krueger LO w Czarnkowie);
  • Wystawka „Nowe technologie w nauczaniu” ; punkty biblioteczne w bibliotekach szkolnych i opracowanie planu sieci współpracy na rok szkolny 2015/2016 (Wioletta Januszak CDN PBP w Pile Filia w Czarnkowie)

            Galeria zdjęć>>>