???????????????????????????????TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2017 – BIBLIOTEKA. OCZYWIŚCIE!

W ramach szkolenia z TIK-ów dotyczącego blogów czytelniczych przedstawiono nauczycielom-bibliotekarzom subiektywną listę tych najciekawszych i najpoczytniejszych. Znalazły się wśród nich blogi : Anny Dziewit-Meller, Pauliny Małochleb czy Rafała Hetmana. Jest to kolejna forma popularyzacji czytelnictwa. Druga część szkolenia dotyczyła Literackiego Woodstocku – imprezy czytelniczej, która odbyła się pod koniec lipca ubiegłego roku we Wrocławiu w ramach obchodów 10-lecia Dyskusyjnych Klubów Książki. Prowadząca przybliżyła nauczycielkom ideę literackiego festiwalu, program oraz odbywające się w jego ramach spotkania z najbardziej popularnymi współczesnymi pisarzami. Anna Świątek

03 04 05 ???????????????????????????????
??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ???????????????????????????????

Podczas konferencji zorganizowano także wystawkę dotyczącą promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, którą później przekazano do Szkoły Podstawowej im. Polonii Amerykańskiej w Gulczu w ramach punktu bibliotecznego. Kolejną częścią konferencji był panel dyskusyjny, a właściwie podsumowanie działań nt. współpracy biblioteki pedagogicznej i bibliotek szkolnych w zakresie rządowych programów nt. upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Nauczyciele bibliotekarze z Czarnkowa, Gulcza, Lubasza, Sarbi i Gębic zaprezentowali działania i akcje promujące czytelnictwo, które zorganizowali w tym roku szkolnym i była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i pomysłów na przyszłość. Dziękujemy wszystkim za przybycie i przygotowanie prezentacji. Wioletta Januszak