Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile Filia w Czarnkowie

zaprasza nauczycieli bibliotekarzy na konferencję metodyczną zespołu samokształceniowego organizowanego w ramach prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli-bibliotekarzy z terenu miasta i gminy Czarnków.

Wspomaganie nauczycieli-bibliotekarzy. „Budowanie relacji między uczniem a nauczycielem”  

Wspomaganie nauczycieli-bibliotekarzy w zakresie TIK – tworzenie materiałów z edukacji czytelniczej i medialnej Hot Potatoes – moduł JCloze Tekst z lukami 

Konferencja odbędzie się 7.05.2015 (czwartek) o godz. 9.00

w Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Czarnkowie, ul. Przemysłowa 2 a. Czas trwania – 3 godz.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału (telefonicznie: 67 255 30 31 lub drogą elektroniczną: czarnkow@cdn.pila.pl).