baner_konferencjeOśrodek Rozwoju Edukacji − w ramach przygotowań do wdrożenia nowej podstawy programowej − opracuje materiały i przeprowadzi konferencje dla dyrektorów publicznych placówek doskonalenia nauczycieli i konsultantów oraz doradców metodycznych poszczególnych przedmiotów.

Link do strony >>ORE<<

Materiały i prezentacje na temat zmian w podstawie programowej będziemy publikować na stronie internetowej www.ore.edu.pl.

Podajemy harmonogram konferencji informacyjno-szkoleniowych. Udział w konferencjach jest nieodpłatny. Organizator nie pokrywa kosztów podróży.

Harmonogram konferencji dla pracowników systemu doskonalenia: