IMG_958417 listopada 2016 pracownik Bibliotek Pedagogicznej w Czarnkowie wziął udział, jako członek jury, w Gminnym Konkursie Głośnego Czytania. Wzięli z nim udział uczniowie z czterech szkół: Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Boruszynie, Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Połajewie, Gimnazjum w Połajewie oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II w Młynkowie. Organizatorem była SP w Boryszynie.

Więcej informacji na stronie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Boruszynie>>https://spboruszyn.edupage.org/news/?

Dziękujemy p. Longinie Moszczyńskiej oraz dyrekcji szkoły za zaproszenie.