15.05.2018 przekazaliśmy pensjonariuszom Domu Pomocy Społecznej w Gębicach książki zebrane w ramach prowadzonej przez Bibliotekę Akcji „Książka dla Seniora”. Dyrektor DSP pani Magdalena Modrak-Czerniewska podziękowała za akcję i książki oraz zapowiedziała wizytę pensjonariuszy w naszej Bibliotece, na którą serdecznie zapraszamy.
Dziękujemy wszystkim darczyńcom, dzięki którym udało się zebrać ok. 200 książek.