Lekcje biblioteczne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  im. Józefa Nojego w Czarnkowie

13 grudnia bieżącego roku Anna Świątek, nauczyciel – bibliotekarz Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Czarnkowie, przeprowadziła kolejne spotkania inspirowane programem profilaktyczno-wychowawczym „Spójrz Inaczej” z czterema klasami ponadgimnazjalnymi. Tematyka spotkań była różnorodna : od radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, przez różne sposoby odczuwania złości, poszukiwania swojego miejsca w grupie, po dostrzeganie swoich mocnych stron. Uczniowie mieli okazję zmierzyć się  z pytaniami dotyczącymi np. : ich miejsca w klasie czy radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Niezwykle istotnym aspektem spotkań było uświadomienie sobie przez młodych ludzi ich mocnych stron oraz sposobu ich eksponowania.

Szczególne podziękowania kieruję do Pani Hanny Gadzińskiej, nauczyciela-bibliotekarza za pomoc w przygotowaniu zajęć.

A. Świątek