17 i 18 października 2016 w ramach projektu edukacyjnego „Czytam, bo lubię” w Gimnazjum im. ppłk. Z. Orłowskiego w Lubaszu odbyły się dwie lekcje biblioteczne dla uczniów klas II „Od glinianych tabliczek do e-booka : historia książki z wykorzystaniem TIK”. Uczniowie wysłuchali wiadomości nt. historii książki, na koniec każdy z nich rozwiązywał interaktywną krzyżówkę w programie Hot Potatoes nt. książki i jej historii. Dziękujemy p. Emilii Poznań oraz dyrekcji szkoły za pomoc w organizacji lekcji.

IMG_20161017_142230 IMG_20161017_142656 IMG_20161017_143457 IMG_20161018_133414

Lekcje zgodne z 1 punktem kierunków polityki oświatowej państwa : Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.