DSCN568918 marca 2015 r. odbyły się dwie lekcje biblioteczne z maturzystami z Liceum Ogólnokształcącego im. DSCN5691Janka z Czarnkowa  w Czarnkowie. Nauczyciel-bibliotekarz opowiedział o funkcjonowaniu Biblioteki oraz zapoznał uczniów z katalogiem bibliotecznym Sowa. Maturzyści zapoznali się z możliwością wyszukiwania w katalogu głównym, w kartotece zagadnieniowej oraz w katalogu zbiorów audiowizualnych.

Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie umiętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki