DSCN2870W lutym i marcu 2013 r. odbył się cykl lekcji bibliotecznych z maturzystami z Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa  w Czarnkowie. Nauczyciel-bibliotekarz opowiedział o funkcjonowaniu Biblioteki oraz zapoznał uczniów z katalogiem bibliotecznym Sowa. Maturzyści samodzielnie wyszukiwali lektury i opracowania do prezentacji maturalnych – w katalogu głównym oraz w kartotece zagadnieniowej.

Galeria >>