1939_druzyna_pani_milki10 maja br. w  ramach projektu edukacyjnego „Czytam, bo lubię” w Przedszkolu Niepublicznym „Leśne Skrzaty” w Czarnkowie odbyły się warsztaty z elementami bajkoterapii. Dzieci z grup: Jagody, Skrzaty i Poziomki wysłuchały opowiadania Grzegorza Kasdepke „Drużyna, czyli o szacunku”, a następnie odpowiadały, co z niego zapamiętały. Poruszony został temat wartości w życiu dzieci, a mianowicie okazywania szacunku innym, tj. rówieśnikom – koleżankom i kolegom, a także dorosłym – rodzicom i nauczycielom.

Warsztaty odbyły się w ramach Tygodnia Bibliotek.

??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ???????????????????????????????

Warsztaty  zgodne z 1 i 3 punktem kierunków polityki oświatowej państwa : Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.