454n1gci6k4eu43ebf6puspri-150Zestawienie bibliograficzne

>>Młodzież trudna a wychowawcza rola szkoły – przygotowane 10.10.2017<<

Zestawienie bibliograficzne zgodne z 5 punktem kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018: Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.