Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny UAM w Pile wraz z Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Biblioteką Pedagogiczną w Pile mają przyjemność zaprosić na wystawę fotografii: „Picture of the Year”, której otwarcie nastąpi 9 maja 2012 r. o godzinie 16.00 w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym UAM w Pile, przy ul. Kołobrzeskiej 15.

Wydarzeniu będzie towarzyszył wykład dr Macieja Szymanowicza – artysty fotografika i adiunkta w Zakładzie Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Komunikacji Międzykulturowej UAM: „Funkcja dokumentalna fotografii w kreśleniu rzeczywistości. Polska przedwojenna i współczesna”. Wystawa i wykład otwierają cykl warsztatów artystyczno-przyrodniczych „Człowiek i Środowisko”.

Serdecznie zapraszamy!