20160901_112427 20160901_112502 20160901_112506 20160901_112518

>Narodowe czytanie Quo vadis Henryka Sienkiewicza-przygotowane 2.09.2016<

Wystawka zgodna z 1 punktem kierunków polityki oświatowej państwa : Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.