09487212-150x150Rada Ministrów zdecydowała we wtorek (6.10.2015) o uruchomieniu wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” (2016-2020) w zakresie bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Rząd na wyjazdowym posiedzeniu w Bydgoszczy wydał rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, przedłożone przez ministra edukacji narodowej.

Rozporządzenie umożliwi wdrożenie i wykonanie działań przewidzianych w 3. priorytecie „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, który przewiduje rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Zgodnie z rozporządzeniem, wsparcie finansowe z budżetu państwa otrzymają organy prowadzące szkoły, szkoły za granicą i biblioteki pedagogiczne z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami).

Dokładnie chodzi o organy prowadzące: 1) szkoły publiczne i niepubliczne, 2) szkoły, zespoły szkół i szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych, 3) publiczne i niepubliczne biblioteki pedagogiczne.

W zamian za udzielone wsparcie placówki te będą podejmowały działania promujące i wspierające rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb uczniów niepełnosprawnych.

Podstawowym rezultatem zrealizowanych przedsięwzięć ma być zainteresowanie młodych ludzi czytaniem, które powinno im towarzyszyć w życiu dorosłym.

Więcej informacji na stronie MEN>>Rusza Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa