DSCN6530

 

Wystawka w lokalu biblioteki

Zestawienie bibliograficzne:

Odrzucenie rówieśnicze – przygotowane 2.11.2015

Zgodnie z 1 punktem kierunków polityki oświatowej państwa : Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych.

DSCN6521DSCN6522DSCN6525DSCN6527